سامانه هوشمند خدمات آنلاین کاراتیک

ما ….

 هر ساعتی از شبانه روز  در بخش پشتیبانی و صدای کاربران کاراتیک آماده دریافت پیشنهادات و نظرات سازنده شما هستیم تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع نواقصمان اقدام نمائیم.
       

بسیار مایلیم تا نظرات شما را بشنویم

ما را با پیشنهادات  سازنده خود در راه  ارائه یک خدمات منسجم و شایسته ایرانی یاری فرمائید .

شماره های تماس مدیریت استانها :

 

     تهران :                      ۰۹۹۱۲۶۳۸۶۷۵
     گیلان :                    ۳۳۶۰۵۱۶۶  ۰۱۳ 
     مازندران :                ۵۲۳۲۶۲۳۰   ۰۱۱
 

مارا در راه  ارائه خدماتی درخور و شایسته خانواده های ایرانی یاری فرمائید